💔

صــــاناز🌸:

امروز دلم خیلی گرفته بود 

داشتم فکر میکرم چه طور میشه که اون آدمی رو که خیلی زود باورش کردی خیلی زیاد دوسش داشتی تو چند ثانیه با یه حرف چنان قلبت رو میشکونه که دیگه حتی دلت نمیخواد دوباره زندگی کنی.

آخه چی میشه که آدما به جای این همه احساس خوب بدی رو به هم یادآوری میکنن؟! چرا نمیشه دیگه دوسشون نداشت درحالی که می دونی هیچ وقتم نمیتونی بدیشو از ذهنت پاک کنی!

اون موقع است که پیش خودت فک میکنی مگه کجا چه زمانی چه کاری کردم که الان این قدر باید از دوست داشتن بقیه زانوی غم بغل بگیرم.

 ای کاش یه جوری میشد همه رو تو اون روزهای اول و خوب آشنایی نگه داشت ای کاش💔

/ 0 نظر / 15 بازدید