...

گاهی باید رفت به ناکجا آباد های غریب!

وچه دلچسب تر است این نا کجا آباد ها از آبادی هایی که سالهاست در ان غریبه به حساب می آیی...

/ 0 نظر / 8 بازدید